شهردار                 معرفی شهردار           سوابق اجرایی           احکام و انتصابات           گواهینامه ها           تقدیر نامه ها           شهرداران سابق           ارتباط با شهردار
  صفحه اصلی           شهرداری           شهردار           سوابق اجرایی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

سوابق اجرایی

 

 

-   مدير  اجرائیات كارگاه حفاري سرريز و حوضچه آرامش سد مخزني كرخه قرارگاه سازندگی نوح نبی علیه السلام

-   ناظر فني یگان مهندسي حفاظت پيراموني وزارت دفاع و پش.ن.م

-   ناظر فني پروژه هاي متعدد ساختماني

-   مدير واحد عمراني و جانشين سرپرست كارگاه بوستر كمپرسور طرح توسعه پتروشيمي خارك

-   مدير عامل و عضو هیئت مدیره موسسه اطلاع رساني مهر آوه

-   عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ( مهندس پایه 1 )

-   اولين شهردار شهر جديد التأسيس بلده

-   اولین شهردار شهر  جدید التاسیس ایزدشهر  

-   شهردار ایزدشهر از سال 1384 تا سال 1392