صفحه اصلی

آغاز فاز دوم دیواره سبزه رود
درصد پیشرفت: 10 درصد
سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵

شروع عملیات فاز دوم ساماندهی رودخانه سبزه رود با اجرای پروژه دیواره نگهبان بطول یکصد و هشتاد متر در ضلع شرقی رودخانه