صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

برخورد یک دستگاه خودروی پژو 206 با گاردریل
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

در مورخه 93/12/18 رأس ساعت "9:6 صبح یک دستگاه خودروی پژو 206 با برخورد با گاردریل کنار خیابان امام (رحمة الله علیه) جنب مدرسه شهید تونی دچار حریق گردید که توسط اکیپ اعزامی مأموران آتشنشانی شهرداری رویان این حریق مهار شد. شایان ذکر است در این حادثه صدمه ای به سرنشین خودرو وارد نشد.