صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

گزارش عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی رویان - اردیبهشت ماه 94
پنج شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

  

 

    1. تاریخ 11/2/94 ساعت "1:15 بامداد : آتش سوزی یک باب مغازه ساندویچی واقع در رویان، اول خیابان مسجد جامع

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.  2. تاریخ 26/2/94 ساعت "1:50 بامداد : آتش سوزی یک دستگاه خودروی سانتاقه IX55 در حوالی پارک جنگلی رویان (در این حادثه خودرو کاملاً ازبین رفته و خوشبختانه به سرنشینان خودرو آسیبی نرسید.)