صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

گزارش عملیاتهای انجام شده توسط پرسنل آتش نشانی رویان - خرداد ماه 94
شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم


      1.  تاریخ 5/3/94 ساعت "19:06 : آتش سوزی جنگل واقع در روستای علویکلا

 

 

 


 

      2. تاریخ 6/3/94 ساعت "14:27 : محبوس شدن 4 نفر در کابین آسانسور

 

 


      3. تاریخ 15/3/94 ساعت "16:35 : آتش سوزی باغ واقع در روستای ونوش

 

 

 

 


 

 

 

      4. تاریخ 17/3/94 ساعت "13:17 : آتش سوزی منزل مسکونی واقع در روستای حسین آباد (این منزل مسکونی تا 80 درصد ازبین رفته، خوشبختانه تلفات جانی نداشته است)