صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود - فاز اوّل
سه شنبه ۹ دي ۱۳۹۳

 مهندس احمد توکلی درباره این پروژه اظهار داشت: این پروژه با هدف،مهندسی مسیلها ، هدایت آب به دهانه پل و کنترل فرسایش حاشیه رودخانه و ایجاد فضای مناسب شهری احداث شد.

شهردار رویان افزود: احداث این دیواره ، ضمن زیباسازی محیط اطراف رودخانه  و حفاظت  از بستر ، فضایی برای گردشگری و توریستی نیز ایجاد و مهیا شده است.

وی از دیگر اهداف این پروژه را ساماندهی و مهندسی رودخانه ،ایجاد یک خیابان تا کمربندی ،ایجاد مرکز تفریحی ، ایجاد فضای تفریحی در قالب پدالو و ماهیگیری  و همچنین ایجاد اشتغال با برپایی بازار توزیع اغذیه خانگی با اولویت زنان سرپرست خانوارعنوان کرد و ابراز داشت: این خود  فرصتی را مهیا می سازد  تا ضمن کسب درآمد وبه نوعی خودکفایی این خانوارها ، گردشگران نیز فارغ از هیاهوی شهری و تکنولوژی ، زمانی را به فراغت  و صرف غذا سنتی بگذرانند.

مهندس توکلی اظهار امیدواری کرد: در کنار دگرگونی چهره ورودی شهر واشتغال زایی ، فضایی آرامش بخش برای شهروندان وگردشگران مهیا  و ضمن ایجاد بستری مناسب برای پرکردن اوقات فراغت نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال زنان سرپرست خانوار منطقه داشته باشد.

شهردار رویان در خصوص مشخصات پروزه ابراز داشت:این دیواره حائل(حفاظتی) بتنی وزنی به طول 400 متر و ارتفاع  5 متراست که با بر آورد هزینه ده میلیارد ریالی در فاز اوّل از منابع استانی و داخلی احداث شده است.

 1.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 2.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 3.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 4.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 5.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 6.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 7.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 8.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 9.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 10.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 11.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 12.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 13.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 14.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 15.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 16.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 17.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 18.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 19.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 20.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود  


     
 21.   پروژه احداث دیواره حفاظتی رودخانه سبزه رود