صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری
يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

پیاده رو محلی است برای تردد آسان عابران که بتوانند با خیال راحت و بدون نگرانی از تردد وسائط نقلیه طی مسیر کنند و گاهی نیز قدم بزنند و در نیمکت و صندلی های تعبیه شده به استراحت بپردازند.

پیاده رو سازی از وظایف شهرداری است که بعنوان یک کار عمرانی برای رفاه و آسایش شهروندان برای تردد احداث، مرمت و نگهداری می شود.

در این راستا شهرداری رویان با توجه به عرض کم پیاده رو مقابل شهرداری و سختی تردد مبادرت به  تعریض و مرمت پیاده رو این محدوده کرد. 

در اجرای این پیاده رو با 200 متر مربع مساحت از سنگ بروفیلی(کوبیک نا منظم)10*10*10استفاده شده که جلوه و نمای زیبایی را بخشیده است.

اجرای نور پردازی با کاشت مجدد پایه چراغ نوری ، نصب گلدان های بتنی، جابجایی تیرهای برق از وسط پیاده رو  و بهسازی جوی آب جلوی شهرداری به طول 50 متر از دیگر اقدامات در این بهسازی بود. 


شهرداری رویان برای این منظور حدود 70 میلیون تومان هزینه کرده است.

 1.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 2.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 3.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 4.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 5.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 6.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 7.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 8.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 9.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 10.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 11.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 12.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 13.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 14.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 15.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 16.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 17.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 18.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 19.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 20.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 21.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری  


     
 22.   زیبا سازی و مرمت پیاده رو محدوده شهرداری