صفحه اصلی

پروژه بازسازی و بهسازی ساختمان اداری شهرداری
شنبه ۹ فروردين ۱۳۹۳

  ساختمان اداری موجود شهرداری دارای قدمت نزدیک چهل سال از زمان ساخت می باشد. این ساختمان در ابتدا برای انجام کار اداری و استقرار شهرداری در آن، ساخته نشده و به روایتی بنای حمام قدیمی شهر بوده که با تغییراتی به ساختمان شهرداری تبدیل شده است.

در دوره مدیریت جدید شهرداری و براساس نیازهای اداری و توجه به عواملی چون نیازهای شهروندانی که به شهرداری مراجعه می نمایند، سلامت پرسنل، استقرار ادوات مورد نیاز شهرداری مانند سخت افزارهای مورد نیاز برای اجرای برنامه شهرداری الکترونیکی و اتوماسیون اداری، دستگاه ژنراتور برق اضطراری، تجهیزات ارتباطات رادیویی و لحاظ سایر موارد نیازمندی برای شهرداری درجه 6 رویان که قدمتی بیش از 60 سال فعالیت را دارد اقدام به تهیه پلان وضع موجود وطراحی برای ایجاد فضای مورد نیاز با حفظ کلیت ساختمان فعلی شده است.

در این بهسازی ایجاد سالن جلسات، نمازخانه، کریدر ورودی، نگهبانی،فضای بایگانی درجریان و راکد، انبار کالا وادوات، اتاق سرور و کنترل سخت افزارها، فضای باز اداری و... با استفاده از مصالح نوین و نگهدارنده انرژی ومتناسب با اقلیم مازندران و فضای اداری که شایسته پذیرایی از مراجعین باشد لحاظ گردیده است. فضای طبقه زیر همکف که در گذشته استفاده ی بهینه ای از آن نمی شد در این بازسازی به فضاهای بهینه ی اشاره شده تبدیل می گردد.

با توجه به اینکه ساختمان باید در حال انجام وظایف روزمره شهرداری، مورد بهسازی قرار گیرد با کندی پیشرفت همراه شده است ولیکن سعی بر این است تا قبل از سال جدید کارها به اتمام برسد و در حال حاضر نیز پیشرفت پروژه نزدیک به 90% است.

برای ساختمان اداری شورای اسلامی شهر رویان نیز در بیرون از ساختمان اداری شهرداری، بنایی پیشنهاد شده است که با آماده شدن آن، فعالیت شورا در آینده ای نزدیک به ساختمان مذکور منتقل خواهد شد.