صفحه اصلی

پروژه نصب پلاک شناسایی املاک
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲

  یکی از موارد درخواستی شهروندان محترم رویانی داشتن پلاک برای شناسایی املاک و دادن نشانی بهینه ودرست برای املاک شان بوده است. با توجه به اینکه از آخرین نوبت نصب پلاکهای شناسایی املاک بیش 25 سال گذشته بود ودر این مدت شهر دچار تغییرات عمده وافزایش ساخت وساز گردید عملا پلاکهای قبلی کارآیی لازم را نداشت و اغلب ساختمانها نیز فاقد پلاک بود.

در آذر ماه سال جاری شهرداری با انتخاب پیمانکار ذیصلاح و دارای تجربه ی لازم در امر شناسایی و نصب پلاک مبادرت به انجام کار نمود و با طراحی فرمت جدیدی از پلاک با رنگ بندی نوین و ساخت آن با جنس مرغوب کار را شروع کرد. در حال حاضر نیز پیمانکار مشغول نصب پلاکها بوده که دارای پیشرفتی بیش از 60 درصد می باشد و حدکثر ظرف دو ماه آینده عملیات پلاک کوبی به اتمام خواهد رسید.