موضوعات مرتبط                 پروژه های در حال انجام           پروژه های صورت گرفته           مناقصات و مزایده ها           پیام های شهروندی           معرفی پرسنل           راه های ارتباطی
  صفحه اصلی           شهرداری           موضوعات مرتبط           پیام های شهروندی
پیام های شهروندی

 

- شهر رویان، شهروند مسئول، مدیر پاسخگو

- شهر خوب یافتنی نیست، ساختنی ست.

- شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.

- ما می توانیم به کمک هم شهر خوبی داشته باشیم.

- با پرداخت به موقع عوارض در آبادی شهرمان سهیم باشیم.

- استفاده از دوچرخه درشهر، مؤثر در کاهش حمل و نقل شهری است.

- وجود شهری زیبا ، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است.

- تخریب اموال عمومی ، اسراف در حق اجتماع است.

- احساس مسئولیت نسبت به رفاه عمومی ، عامل ارتقاء فرهنگ عمومی است.

- استفاده درست از اموال عمومی، خاستگاه پایداری و توازن قوانین و حقوق شهروندی است.

- کسی که دارای عزم راسخ است، جهان را مطابق میل خویش تغییر می دهد.

- زيبايي برون نشانه اي از زيبايي درون است.

- شهر خوب ، تجلي گاه رفتار شهروندان است.

- محيط زيست ميراث پدرانمان نيست بلكه امانت فرزندانمان است.

- هويت اصلي هر شهر رفتار و كردار شهروندان آن است.

- شهر بدون شهروند و شهرداري بدون مشاركت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت.

- موفقيت هر شهرداري لازمه ی مشاركت شهروندان است.

- شهرداري شهر را زیبا مي سازد و شهروندان آن را پاکیزه نگه مي دارند.

- پرسنل خدوم شهرداري ، شهر را تميز مي‌كنند و شهروندان فهيم آن را پاكيزه نگه مي‌دارند.

- شهرمان را به نمایشگاه رفتار خوب و کردار نیک تبدیل کنیم .

- شهروند خوب ، شهرزیبا می خواهد و شهر زیبا ، شهروند خوب

- شهرنمایشگاه افکار و فروشگاه رفتار شهروندان است .

- اجرای قوانین مهمتراز وضع آنها است .

- برای آنکه از بندگی دیگران آزاد باشیم همه باید بنده ی قانون باشیم .

- احترام به قانون احترام به خود است .

- چنان رفتار کنیم که آزادی ، حریت و اخلاق وام دار رفتارمان باشد .

- با رعایت حقوق شهروندی نظم و انضباط اجتماعی بر جامعه حاکم خواهد شد .

- اولین شرط رعا یت حقوق شهروندی رعایت قوانین حاکم بر جامعه است .

- رعایت نظم و نظام اجتماعی نشانه ای از حقوق شهروندی است .

- احترام به قانون، احترام به حقوق شهروندی است .

- احترام به حقوق شهروندی، احترام به خویش است .

- نشانه شهروند خوب رعایت قوانین شهروندی است .

- پرداخت عوارض مساوی با پویایي شهر است .

- اموال عمومي امانت خداوند است در دستان ما.

- شهر ما خانه‌ي ماست در حفظ و توسعه زيبائي‌هاي آن بكوشيم.

- شكستن شاخه‌هاي درختان مثل شكستن بال‌هاي فرشتگان است.

- بي تفاوتي نسبت به سرنوشت خود، بزرگترين عامل بدبختي انسانهاست.

- شهر خوب و زيبا و سالم محصول مشاركت اجتماعي مسئولين و مردم است.

- شهر سالم و زيبا٬ حاصل اقدامات جزئي شما شهروندان مهربان است.

- در حفظ و نگهداري شهر خود كوشا باشيم

- شهروندان سبز = تعامل سبز

- شهروند گرامي٬ شهر براي رشد و توسعه نياز به دست هاي پر مهر شما دارد.

- آينده از آن كساني است كه به زيبا بودن روياهاي خود ايمان دارند.

- شهروند عزيز: با پرداخت به موقع عوارض٬ با شهرداري در عمراني و آباداني شهر خود مشاركت كنيم.

- خدمات رساني٬ عمران شهري و بهبود محيط هاي اجتماعي از ما٬ حفظ و نگهداري از شما...

- پياده رو٬ كليد خوشبختي شهر

- پياده رو٬ فضاي عمومي شهروندان است٬ لطفا" سد معبر نكنيد.