مذهبی،فرهنگی،علمی                 امام زادگان           شهدای شهر           مؤسسه آموزش عالی مازیار           سروده ها
  صفحه اصلی           شهر رویان           مذهبی،فرهنگی،علمی           مؤسسه آموزش عالی مازیار
مؤسسه آموزش عالی مازیار

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار رویان براساس مجوز قطعی شماره 3992/22 مورخ 10/5/84 دفتر گسترش و برنامهریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت آموزشی خود را در دو رشته هنرهای تجسمی -  نقاشی و هنرهای تجسمی -  گرافیک  از نیمسال دوم سال 1384 آغاز نمود. رشته های این مؤسسه درحال حاضر شامل  مهندسی برق – الکترونیک،  مهندسی معماری و معماری داخلی، مدیریت جهانگردی، مدیریت هتلداری، مهندسی تکنولوژی عمران، مهندسی تکنولوژی ساختمان، نقاشی، گرافیک و ارتباط تصویری در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی می باشد. همچنین درنظر است برای سال 1389 رشته های مهندسی برق الکترونیک، مهندسی معماری و مدیریت جهانگردی درمقطع کارشناسی ارشد و رشته های مهندسی شهرسازی و مهندسی برق الکترونیک در مقطع کارشناسی و رشته های حسابداری، مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر و مهندسی تکنولوژی برق قدرت درمقطع کارشناسی ناپیوسته به رشته ای موجود اضافه شده و برای سال های بعد نیز براساس پیش بینی به عمل آمده در افق پنج ساله اقدام خواهد شد.

 

سایت مؤسسه