مذهبی،فرهنگی،علمی                 امام زادگان           شهدای شهر           مؤسسه آموزش عالی مازیار           سروده ها
  صفحه اصلی           شهر رویان           مذهبی،فرهنگی،علمی           امام زادگان
امام زادگان

 

معرفی امامزاده جمشید کیاسلطان(علیه السلام) شهر رویان

 

 


به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مازندران 

بنابر نظر صاحب كتاب بحر الانساب ابي مخنف بن يحيي خزايي امامزاده جمشيد كياسلطان (علیه السلام) از نسل امام موسي كاظم (علیه السلام) مي باشد. 

 

 

 

 

 

 

این آستان مبارکه در شهر رويان واقع شده است كه در تمام فصول سال خصوصاً بهار و تابستان زائرين زيادي از راههاي دور و نزديك براي زيارت به اين مكان مقدس مي آيند.

بقعه مباركه مذكور در مسجد جامع شهر رويان قرار داشته و مساحت محوطه آن 4012 متر مربع و داراي دو گلدسته اي به طول 30 متر مي باشد.

این مکان معنوی مرکز تجمعات امورات فرهنگی ، مذهبی و قرآنی می باشد. 

چون در اين مكان قبرستان عمومي شهر واقع شده است داراي غسالخانه نيز مي باشد. 

همچنين گلزار شهداء شهر رويان در آنجا واقع شده كه اين امر خود بر تعداد زائرين و اهميت اين مكان مقدس از لحاظ ديني و معنوي مي افزايد. فاصله اين امامزاده واجب التعظیم تا كنار ساحل دريا حدود400متر مي باشد.

 

 

 

 


 

مشخصات بقاع متبركه شهرستان نور

 

 

رديف

نوع مكان متبركه

نام مكان متبركه

آدرس

1

امامزاده

سیداحمد و شیرسوار(ع)

روستای ناتل

2

امامزاده

سیدحسن وسبزعلی (ع)

روستای دهک

3

امامزاده

طیب وطاهر (ع)

روستای کالج - کوزه گرمحله

4

امامزاده

نصراله وسیدمحمد (ع)

روستای افراسیاب کلا

5

امامزاده

سیده زینب (س)

بخش مرکزی روستای ناتل

6

امامزاده

امامزاده داور(ع)

روستای پس پرس

7

امامزاده

سید بیژن (ع)

بخش مرکزی روستای کپ سفلی

8

امامزاده

ابراهیم (ع)

روستای وازک

9

امامزاده

احمد مختار (ع)

روستای کالج علیا

10

امامزاده

جعفر (ع)

روستای پس پرس

11

امامزاده

حلیمه خاتون (ع)

روستای هل کالج

12

امامزاده

خانم (س)

روستای کپ سفلی

13

امامزاده

سبزعلی (ع)

مرکزی روستای شهرکلا

14

امامزاده

سید بیژن (ع)

روستای کپ علیا

15

امامزاده

سیدمیرمحمد (زیارت سر)(ع)

نورخیابان فردوسی

16

امامزاده

صالح (ع)

 روستای سورداد

17

امامزاده

عبداله (ع)

روستای سوردار

18

امامزاده

عبداله (ع)

روستای تیرکده

19

امامزاده

عبداله (ع) شیرسوار

روستای ناتل

20

امامزاده

عبداله (ع)

روستای ورازان

21

امامزاده

قاسم (ع)

روستای پیمط

22

امامزاده

قاسم (ع)

روستای ایزدشهر

23

امامزاده

محمد (ع)

روستای هلوپشته

24

امامزاده

محمد (ع) (کیا حسین )

روستای کپ سفلی

25

امامزاده

یحیی (ع)

روستای وازتنگه

26

امامزاده

یوسف (ع)

روستای عباسا

27

آرامگاه

جمشیدکیا سلطان (ع)

شهر رویان

28

زيارتگاه

شاه رضا کیا سلطان (ع)

روستای ناتل

29

زيارتگاه

آقادار

روستای لوس

 

 

 

 مشخصات بقاع متبركه شهر چمستان

 

رديف

نوع مكان متبركه

نام مكان متبركه

آدرس

1

امامزاده

ابراهیم (ع)

بخش چمستان روستای واز علیا

2

امامزاده

معصوم زاده (ع)

بخش چمستان روستای فولادکلا

3

امامزاده

اسماعیل (ع)

 روستای وازعلیا

4

امامزاده

اسماعیل ومحمود (ع)

چمستان روستای واز سفلی

5

امامزاده

بلال (ع)

 روستای نانواکلا

6

امامزاده

بی بی رقیه (س)

 روستای علی آباد

7

امامزاده

حسن رضا (ع)

روستای کچلده

8

امامزاده

سیداسکندر (ع)

روستای باریک كلا

9

امامزاده

سیدحسین (ع)

روستای اسپیکلا

10

امامزاده

سیدحسین (ع)

روستای بهمنک لاویچ

11

امامزاده

سیدرکن الدین (ع)

روستای واز

12

امامزاده

سیدزکریا (ع)

لاویچ روستای شیخ علیکلا

13

امامزاده

سیدفخرالدین (ع)

لاویچ روستای کیاکلا

14

امامزاده

سیدفضل اله (ع)

 روستای صیدکلا

15

امامزاده

سیدنورالدین (ع)

 روستای ناپلار

16

امامزاده

شاه ملاسلیمان (ع)

 روستای علی آباد

17

امامزاده

شاهبالو (ع)

 روستای آهودشت

18

امامزاده

عبداله (ع)

روستای چل

19

امامزاده

عبداله (ع)

 روستای فولادکلا

20

امامزاده

علی (ع)

روستای شیرکلا

21

امامزاده

قاسم (ع)

روستای ورازده سفلی

22

امامزاده

قاسم (ع)

روستای انبارده

23

امامزاده

محمد (ع)

لاویچ روستای دیزینکلا

24

آرامگاه

آقا نورالدین(ره)

بخش چمستان روستای واز علیا

25

آرامگاه

کیامبین سلطان (ع)

چمستان روستای جوربند

 

 

 

مشخصات بقاع متبركه شهر بلده

 

رديف

نوع مكان متبركه

نام مكان متبركه

آدرس

1

امامزاده

ابراهیم (ع)

روستای نیک نام ده

2

امامزاده

ابراهیم (ع)

 روستای میناک

3

امامزاده

ابراهیم (ع)

 روستای اوز

4

امامزاده

ابراهیم (ع) (پیربزگوار)

 روستای تترستاق

5

امامزاده

ابوطالب (ع)

روستای دونکوه

6

امامزاده

احمد ونعمت وعابد (ع)

روستای پیل

7

امامزاده

اسماعیل ویحیی (ع)

شهربلده

8

امامزاده

الیاس (ع)

روستای بل

9

امامزاده

امان الله (ع)

 روستای پیچیده

10

امامزاده

جعفر (ع)

روستای انگرود

11

امامزاده

جعفر (ع)

روستای یاسل

12

امامزاده

جمشید (ع)

روستای ناحیه

13

امامزاده

حافظ (ع)

روستای نج

14

امامزاده

حسن رضا (ع)

 روستای کام

15

امامزاده

حسن وداود (ع)

 روستای ناحیه

16

امامزاده

خطیب ونجیب (ع)

 روستای ناحیه

17

امامزاده

داود(ع)

 روستای ناحیه

18

امامزاده

داود(ع)

روستای کمربن

19

امامزاده

زید (ع)

روستای میناک

20

امامزاده

سام (ع)

روستای سادات محله

21

امامزاده

سید سعدی (ع)

روستای یاسل

22

امامزاده

سیدامین (معروف به سیدجلال الدین حسین (ع))

روستای یوش

23

امامزاده

سیدحسن (ع)

روستای مرچ

24

امامزاده

سیدزکریا (ع)

روستای اوزکلا

25

امامزاده

سیدسالار

روستای سراسب

26

امامزاده

شش برادر سلطان (ع)

روستای ایواء

27

امامزاده

صالح (ع)

 روستای یالسرود

28

امامزاده

طیب وطاهر (ع)

روستای کلاک علیا

29

امامزاده

عباس (ع)

 روستای نج

30

امامزاده

عبداله (ع)

 روستای نج

31

امامزاده

علی نورالدین وعلی بکرالدین (ع)

 روستای فیول

32

امامزاده

قاسم (ع)

 روستای ناحیه

33

امامزاده

گنبدکیاء (داود (ع))

روستای یوش

34

امامزاده

محمد (ع)

روستای مرچ

35

امامزاده

محمد (ع)

روستای بردون

36

امامزاده

محمد (ع)

 روستای مزید

37

امامزاده

محمد (ع)

روستای سراسب

38

امامزاده

محمد (ع)

روستای ابل

39

امامزاده

محمدابن بکربن علی (ع)

روستای کلا

40

امامزاده

محمدوابراهیم (ع)

روستای حطه

41

امامزاده

محمود (ع)

 روستای ناحیه

42

امامزاده

محمود (ع)

روستای دویلات

43

امامزاده

محمود (ع)

روستای میناک

44

امامزاده

محمود (ع)

روستای تترستاق

45

امامزاده

موسی (ع)

روستای اوزرود

46

امامزاده

نوح (ع)

روستای کمرود

47

امامزاده

هادی (ع)

روستای بطائرکلا

48

امامزاده

ولاشید (ع)

روستای ولاشید

49

امامزاده

یحیی (ع)

روستای تاکر

50

امامزاده

یوسف (ع)

روستای ناحیه

51

امامزاده

یوسف (ع)

روستای کلک

52

آرامگاه

اباصلت (ع)

روستای ناحیه

53

آرامگاه

احمدکیا سلطان (ع)

روستای خجیرکلا

54

آرامگاه

آقا شاه فارس (ع)

 روستای گزناسرا

55

آرامگاه

آقاشیخ نیکر (ع)

روستای رزن

56

آرامگاه

کیاسلطان محمد (ع)

روستای کمرود

57

زيارتگاه

درویش محمد (ع)

روستای نج

58

زيارتگاه

درویش واعظ (ع)

 روستای نج