امور مالی و اقتصادی                 معرفی پرسنل           شرح وظایف           مناقصات و مزایدات           عملکردها           مقالات
  صفحه اصلی           شهرداری           امور مالی و اقتصادی           شرح وظایف
شرح وظایف

 مدیریت مالی

 

· مدیر امور مالی که طبق ماده 79 قانون شهرداریها تحت امر شهردار ذیحساب شهرداری می­باشد بر کلیه واحدها و قسمتهای مالی، ریاست و نظارت خواهد داشت.

مدیریت مالی شهرداری وظیفه دارد ضمن تأمین اعتبار مورد نیاز در حدود بودجه مصوب برای فعالیتهای عمرانی، خدمات شهری و سرمایه­گذاری، با رعایت شرایط و مقررات مالی، مراقب حسن گردش کار مالی و حسابداری واحدهای شهرداری بوده و حسب ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها مسئولیت تهیه وتنظیم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه را عهده­دار باشد.

 

·   وظایف مسئول امور مالی به طور معمول در شهرداریها به قرار زیر است:

 1.  تهیه برنامه مدون عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور.
 2. تهیه وتنظیم بودجه و مراقبت بر حسن اجرای آن و همچنین تهیه تفریغ بودجه وصورتهای مالی حسب ماده 26 آئین نامه مالی شهرداریها.
 3. کنترل ونظارت و تائید صورت مغایرتهای بانکی تهیه شده به صورت ماهانه.
 4. آموزش و راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه.
 5. شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تکالیفی که طبق آئین­نامه معاملات شهرداری بر عهده مدیر امور مالی می باشد.
 6. مراقبت بر انعقاد قراردادها و بررسی آنها از نظر انطباق با قوانین و مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی.
 7. امضای چکها و اسناد حسابداری بعنوان یکی از امضاء­کنندگان مجاز طبق ماده 79 قانون شهرداری.
 8. امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود اختیارات مربوطه.
 9.  اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص در راستای تبصره ذیل ماده 33 آئین­نامه مالی شهرداریها به عهده او محول می­شود.
 10. حفظ وصیانت از اموال و دارایی­های شهرداری.
 11. مذاکره و ارتباط با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران در خصوص مسائل مالی شهرداری.
 12. برنامه ریزی و اولویت­بندی پرداختها و تسویه بدهی­های شهرداری.
 13. ارائه مشاوره اقتصادی در اجرای طرحهای اقتصادی.
 14. مدیریت طرحهای بیمه­ای.

 

 

 

واحد حسابداری عهده­ دار وظایف ذیل می­باشد :

 

 1. گردآوری فرمهای بودجه بر اساس آخرین دستورالعمل­های صادره از طرف وزارت کشور.
 2. جمع آوری اطلاعات اولیه عملکرد شهرداری ( درآمد و هزینه ) مربوط به سال جاری و ما قبل آن جهت انعکاس در فرمهای مربوطه.
 3. اخذ آمار واطلاعات پیش بینی درآمد از واحدهای مربوطه جهت درج در بودجه پیشنهادی.
 4. پیش بینی هزینه­های سال آتی بر اساس عملکرد سال جاری و ماقبل آن با توجه به درآمد پیشنهادی همراه با رعایت مواد 67 و 68 قانون شهرداریها.
 5. مراقبت بر عملکرد شهرداری ( درآمد و هزینه ) نسبت به بودجه مصوب و جلوگیری از انحراف بودجه به استناد ماده 28 آئین نامه مالی شهرداریها.
 6. تهیه و تنظیم گزارش افزایش ردیفهای هزینه نسبت به بودجه مصوب و ارسال آن به مدیر مالی.
 7. تهیه وتنظیم لوایح جابجائی اعتبارات هزینه­ای با هماهنگی مدیریت مالی جهت ارسال به شورای اسلامی شهر.
 8. پیگیری جهت اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص لوایح ارسالی.
 9. تهیه وتنظیم گزارش عملکرد درآمد و هزینه شهرداری به صورت ماهانه و ارائه آن به مدیریت مالی.
 10. تهیه و تنظیم گزارش عملکرد درآمد و هزینه به صورت سه ماهه جهت ارسال به مراجع ذیصلاح (فرمانداری، استانداری و... )
 11. تهیه و تنظیم بیلان و تفریغ بودجه سال مالی پس از پایان دوره عمل بودجه طبق ماده 68 و 79 قانون شهرداریها.
 12. تهیه و تنظیم اسناد هزینه و اسناد خرید و لیست­های حقوق کارکنان و دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت.
 13. نگهداری حساب پرداخت­ها و هزینه­های مربوط به تنخواه­گردان واحدهای مختلف.
 14. رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت­های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها.
 15. کنترل و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات و آئین­نامه مالی در معاملات شهرداریها.
 16. نگهداری و نظارت بر حساب انبارها.
 17. نگهداری حساب درآمد و هزینه و دارائیها و بدهی­های شهرداری.
 18. ثبت کلیه رویدادهای مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل.
 19. تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریغ بودجه.
 20. بایگانی و حفاظت از اسناد و مدارک مالی.
 21. نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای مرتبط با حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می­شود و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری.
 22. گرد آوری و رسیدگی مستندات و اسناد مثبته به اسناد حسابداری در اجرای امر تسجیل.
 23. انجام کلیه پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه.
 24.  نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس اسناد صادره.
 25. پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط.
 26. نگهداری اوراق بهادار( سفته، برات، چک و اوراق سهام ) و حساب آنها.
 27. نگهداری حساب اسناد پرداختی.
 28. تهیه صورت مغایرات بانکی به صورت ماهانه.
 29. تبادل اطلاعات با واحد درآمد و تعیین تکلیف وجوه واریز شده به حسابهای بانکی شهرداری.

 

 

 

  شرح وظایف واحد درآمد :

 

 

 1. محاسبه عوارض ساختمانی و  خدمات  ارائه شده توسط شهرداری بر اساس مصوبات قانونی مراجع ذیصلاح.
 2. پیگیری و وصول عوارض و اعلام بدهی به افراد و سازمانها و نهادها.
 3. وصول عوارض صنفی از متصدیان واحدهای کسبه در سطح شهر
 4. تشکیل جلسه کمیسیون ماده 77  قانون شهرداریها جهت وصول عوارض های معوقه که از طریق مودیان پرداخت نگردید.
 5. تهیه آمار اسناد دریافتی جهت وصول و ثبت در دفاتر و نرم­افزارهای درآمدی در هر ماه و ارائه نسخه­ای از آن به امور مالی و شورای اسلامی شهر.               
 6. پیگیری و وصول اسنادهای دریافتی بلامحل توسط مشاور حقوقی شهرداری.
 7. تهیه و پیگیری وصول مطالبات از تاسیسات درآمدزا.
 8. کنترل وضعیت بنای احداثی در زمان پایان کار.
 9. مطالعه قانون و مقررات و بخشنامه­های واصله جهت وصول درآمدهای مستمر و غیرمستمر.
 10. تنظیم سیاهه درآمد ماهیانه جهت ارسال آن به استانداری.
 11. پیگیری مستمر در وصول مطالبات و اقساط ماهیانه مودیان.

 

 

امورممیزی و نوسازی:

 

  زیر مجموعه این قسمت عبارتند از:

الف) نوسازی

ب) املاک

 

ج) پلاک کوبی.

 

 

الف) نوسازی:

1) ممیزی کل املاک شهر.

1/1)  درست کردن پرونده برای کلیه املاک سطح شهر- ثبت مشخصات هر ملک بصورت کامل فرد و ملک.

2/1) ارائه آمار خطوط روشنائی شهر.

3/1)  ارائه آمار درختان در هر بلوک.

4/1)  ارائه آمار سطلهای زباله در هر بلوک.

5/1)  ارائه آمار آسفالت و کانیو شهر.

2) وارد کردن پرونده در کامپیوتر.

1/2) شناسنامه ملک.

2/2) وصول عوارض و خدمات.

3/2) ارسال فیش عوارض و خدمات محاسبه شده به دربهای املاک ممیزی شده.                                         

4/2) ثبت فیش های پرداختی مالکین در کامپیوتر و بایگانی کردن آنها.

5/2) ارائه گزارش از چگونگی پرونده ها( اعلام بدهی- اعلام آمار املاک بصورت ریز).

3) تهیه بیلان و عملکرد کاری یک روزه- ماهانه و یک ساله.

4) بردن پرونده های بدهکار به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها.

5) اخذ مجوز قطع برق و گاز پرونده های بدهکار و سیر مراحل قانونی.

 

 

 

ب) املاک:

- ثبت مشخصات املاک شهرداری در دفتر املاک و هماهنگی با امور مالی در اجرای برنامه های شهرداری.

- اخذ سند مالکیت و پرونده مجزا برای املاک شهرداری.

ج) پلاک کوبی:

  - بازدید مکرر از املاک و کروکی بلوک به منظور رفع اشکال پرونده ها.

  - برقراری جلسات شورای نامگذاری و اجرای مصوبات آن پس از تایید شورای اسلامی شهر.

 

 

  

 

 

 کارپردازی

 

 

 وظایفی که در این قسمت انجام می­شود به شرح زیر می­باشد :

 

1.       برآورد قیمتها و هزینه درمعاملات.

2.      صدور درخواست خرید با توجه به اطلاعات ارسالی از سیستم انبار در خصوص هر کالا.

3.     اولویت­بندی کالاهایی که باید خریداری شود.

4.       خرید کالاهای مورد نیاز کلیه واحدهای شهرداری و تنظیم صورتجلسات تحویل کالاهای خریداری شده.

5.    تهیه وجمع آوری قوانین و مقررات مربوط به خرید شامل قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،آیین­نامه معاملات دولتی، آیین­نامه­های مالی و معاملات شهرداریها.

6.       تهیه وتنظیم روشهای مختلف خرید شامل استعلام، مناقصه و ترک تشریفات مناقصه.

7.       رعایت حد نصاب معاملات (قیمت معامله) شامل معاملات جزیی، معاملات متوسط و معاملات عمده.

8.       گردش درخواست و دستور خرید کالا میان مراجع یا افراد تصمیم گیرنده دستگاه برای صدور دستور لازم.

9.       ثبت اطلاعات پیشنهادهای قیمت فروشندگان همراه با مشخصات کالا یا خدمت، تهیه صورت استعلام­های دریافتی و منظم کردن آن بر اساس قیمت.

10.    درخواست تأمین اعتبار از واحد بودجه واعتبارات.

11.    تهیه فرم سفارش خرید حاوی اطلاعاتی شامل نام فروشنده، مشخصات کالا، تعداد سفارش، قیمت واحد، قیمت کل، مبلغ تخفیف، زمان تحویل و نحوه تحویل.

12.    ثبت و نگهداری سوابق مربوط به استعلام قیمت کالاها و خدمات.

13.    تهیه صورتجلسات کمیسیون معاملات شامل صورتجلسه استعلام قیمت و صورتجلسه برنده مناقصه و مزایده و نگهداری آنها.

14.    ایجاد بانک اطلاعاتی از خریدهای گذشته و اطلاعات ضروری در مورد کالا و خدمت و منابع تأمین آنها شامل نام کالا یا خدمت، نام فروشنده، نام کارپرداز خرید، تاریخ خرید، تعداد، مبلغ واحد، مبلغ کل، ضمانت ها و کیفیت انجام کار    یا ارائه خدمات.

15.    ثبت هزینه­های انجام شده از محل تنخواه­گردانها و تهیه صورت هزینه­های انجام شده حاوی اطلاعاتی نظیر نام کالا یا خدمت خریداری شده، تاریخ، تعداد و مبلغ خرید.

16.    تهیه فهرست فروشندگان کالا و وضعیت آنها.

17.    گزارش از قراردادهای خرید و امکان گزارش­گیری از کلیه پرداختها و وضعیت قراردادهای یک فروشنده

 

 

 1.      گزارش حواله ­های ارسالی به انبار و رسید انبارهای واصله. 

 

 

اموال و انبار

 

شرح وظایف امین اموال ( صاحب جمع اموال ) مستقر در امور مالی شهرداری عبارت است از :

 1. تخصیص شماره پلاک و نصب یا نظارت بر نصب آنها.
 2.  وارد کردن مشخصات هر قلم دارایی در کارت دارایی و انجام هرگونه تغییرات بعدی آن.
 3. تخصیص کد مرکز هزینه مربوط به هر قلم دارایی و انعکاس تغییرات آن در سیستم مکانیزه اموال.
 4. نظارت بر تحویل و تحول و جابجایی دارائیها.
 5. نظارت بر مراحل برکناری دارائیها.
 6. بازدید موردی و یا نظارت بر عملیات اموال گردانی جامع و مطابق مشخصات اقلام بازدید شده با سوابق دفتری و گزارش نتایج آن به مسئولین شهرداری.
 7. جمع­آوری و بایگانی فرم های مربوط به رسید و تحویل دارایی، تحویل و بهره­برداری از دارایی، نقل و انتقال دارایی.
 8. پیگیری برگشت دارائیهایی که برای مدت محدود و موقت ( مثلأ انجام تعمیرات ) از محل استقرار آنها خارج شده است.
 9. نگهداری لیست و سوابق مربوط به اسناد مالکیت دارائیها.
 10. مطابقت مانده دفاتر حسابداری با سیستم اموال پیگیری و رفع مغایرت آن.
 11. محاسبه استهلاک داراییها با استفاده از سیستم اموال به صورت ماهانه و تهیه سند حسابداری مربوطه و ارائه آن به حسابداری جهت ثبت.