اطلاعات شهری                 درباره شهر رویان           تاریخچه           شرایط اقلیمی           مناطق تفریحی و گردشگری           پارک جنگلی رویان           آبشار پری او (آب پری)           آبشار حرام او           قله سوردار
  صفحه اصلی           شهر رویان           اطلاعات شهری           شرایط اقلیمی
شرایط اقلیمی

اطلاعات هواشناسی ده ساله 74-65 شهر رویان از مرکز هواشناسی شمال "قائمشهر" تهیه گردیده است. بر اساس این اطلاعات میزان بارندگی سالیانه 108/6 میلی متر بوده که ریزش آن در بیشتر فصل پاییز صورت گرفته است. متوسط بیشترین میزان بارندگی 177/9 میلی متر در مهر ماه و متوسط کمترین آن 32/9 میلی متر در اردیبهشت ماه گزارش شده است. متوسط حداقل درجه حرارت 6/6 درجه سانتیگراد در دی ماه و متوسط حداکثر آن 25 درجه سانتیگراد در تیر و مرداد می باشد.

 

متوسط حداقل رطوبت 82 درصد در اردیبهشت ماه و متوسط حداکثر رطوبت 86 درصد در مهر ماه گزارش شده است. جنوب شهر رویان به رشته کوه های البرز منتهی می شود قله سوردار با ارتفاع حدود 2000 متر از سطح دریا از جمله قله های این رشته کوه در این شهر واقع شده است.