موضوعات مرتبط                 پروژه های در حال انجام           پروژه های صورت گرفته           مناقصات و مزایده ها           پیام های شهروندی           معرفی پرسنل           راه های ارتباطی
  صفحه اصلی           شهرداری           موضوعات مرتبط           راه های ارتباطی
راه های ارتباطی

آدرس پستی: ایران، مازندران، شهر رویان، خیابان امام (رحمة الله علیه)، پلاک 398، شهرداری رویان

کد پستی: 54639-46561 

تلفن:  
44542223 ,44544481 ,44542220 (9811+)

 

نمابر:  44542224 (9811+)

شماره پیام کوتاه: 3000123121 (98+)

پست الکترونیک: info
royan.ir

 

مدیریت سایت: adminroyan.ir


 

خطوط داخلی: 


 مرکز تلفن: 101

 

دفتر شهردار: 204 ،205

 

معاونت: 203

  

روابط عمومی: 305

 

حراست: 404

 

طرح و نظارت: 306 ،307

 

پلیس ساختمان: 309

 

ساختمانی: 310

 

امور مالی: 300

 

حسابداری: 301

 

فضای سبز: 403

 

درآمد: 303 ،304

 

نوسازی: 407

 

دبیر خانه: 408

 

بایگانی: 406

  

اصناف: 402

 

کارپردازی: 405

 

تاکسیرانی: 308

 

خدمات شهری: 403

 

ایمنی و آتشنشانی: 125

 

شورای اسلامی شهر: 400

 

دفتر شورای اسلامی شهر: 401

  

آبدارخانه: 444