واحد های شهرداری                 معاون           حراست           روابط عمومی           عمرانی           ایمنی و آتش نشانی           فناوری و اطلاعات - IT           ساختمانی           پارکها وفضای سبز           خدمات شهری
  صفحه اصلی           شهرداری           واحد های شهرداری           معاون
معاون

  

مدارک دانشگاهی، فنی حرفه ای، شورای انفورماتیک

 

مرجع صدور

سال دریافت

 

   نام دوره

ردیف

دفتر آموزش و مطالعات کاربردی

83

مبانی قوانین و مقررات شهرسازی، طراحی شهری

1

دفتر آموزش و مطالعات کاربردی

83

نقشه کشی امور ساختمانی، عمرانی، شهرسازی و پیمان

2

دفتر آموزش و مطالعات کاربردی

83

کنترل و نظارت روشهای اجرایی پروژه و تفصیر سرفصل های عمرانی

3

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور

83

(گواهینامه مهارت فنی حرفه ای) پداگوژی عمومی

4

مجتمع فنی تهران

84

ICDL

5

اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان مازندران

84

AutoCAD مربیگری اتوکد

6

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

86

اصول و مبانی برنامه ریزی شهری

7

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

86

طرح های جامع و تفصیلی

8

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

86

روش کنترل نقشه های ساختمانی و نحوه صدور پروانه

9

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

86

طرح هادی توسعه شهری

10

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

86

اصول و مقررات شهرسازی

11

نظام مهندسی ساختمان مازندران

86

نظارت بر اجرای سازه های بتنی

12

نظام مهندسی ساختمان مازندران

86

مصالح بنایی

13

نظام مهندسی ساختمان مازندران

86

آشنایی با شرح و وظایف ناظر و مجری

14

نظام مهندسی ساختمان مازندران

86

مدیریت و کنترل پروژه

15

نظام مهندسی ساختمان مازندران

86

نظارت بر اجرای ساختمان های فولادی

16

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

87

GIS کاربرد

17

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

87

اصول نقشه برداری

18

سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

87

طراحی سازه با استفاده از نرم افزار

19

سازمان مسکن و شهرسازی 87 بازرسی و جوشکاری جوش
20
گروه نظام مهندسی مسکن و شهرسازی 88 سازه، زلزله، ژئوتکنیک
21

 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

88 سمینار تکنولوژی نوین ساختمانی
22

 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها

91 بودجه ریزی عملیاتی
23
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 قوانین و مقررات معاملاتی شهرداری
24
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 مفاهیم مالی ویژه مدیران غیر مالی 25
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 برنامه ریزی و کنترل پروژه 26
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 مدیریت ارزیابی عملکرد در سازمانها 27
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک 28
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 مدیریت اثربخش جلسات 29
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 شهرسازی و مدیریت بحران شهری 30
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 91 اصول و متون مدیریت و سرپرستی 31