مذهبی،فرهنگی،علمی                 امام زادگان           شهدای شهر           مؤسسه آموزش عالی مازیار           سروده ها
  صفحه اصلی           شهر رویان           مذهبی،فرهنگی،علمی           شهدای شهر
شهدای شهر

 

سردار شهید سیّد محمّد علوی

نام پدر : سیّد حسین

تاریخ تولد : 12/10/1330

تاریخ  شهادت : 11/12/1360

محل شهادت : شوش

سردار شهید سیّد یونس فاطمی

نام پدر : سیّد جلال

تاریخ تولد : 1336

تاریخ  شهادت : 19/3/1367

محل شهادت : شملچه

 

سردار جانباز غلامرضا بابائی

نام پدر : نبی

تاریخ تولد : 1333

تاریخ مجروحیت : 1365 

محل مجروحیت :کربلای 5، شلمچه

سردار شهید محمّد نورالدّین انشائی

نام پدر : محمّد جواد

تاریخ تولد : 1/3/1341

تاریخ  شهادت : 23/12/1383

محل شهادت : مجروح 70 درصد در عملیات شوش، مریوان و فاو، شهادت در بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان نور

 

شهید اباذر محمودی

نام پدر : اباصلت

تاریخ تولد : 1332

تاریخ  شهادت : 25/1/1365

محل شهادت : فاو، عملیات والفجر 8

شهید یوسف دیوسالار

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ تولد : 7/4/1333

تاریخ  شهادت : 8/1/1364

محل شهادت : پادگان بانه کردستان

شهید عبدالعلی مشایخی

نام پدر : رضا

تاریخ تولد : 10/8/1337

تاریخ  شهادت : 4/10/1366

محل شهادت : امّ الرصاص

شهید باقر اخوان

نام پدر : قاسم

تاریخ تولد : 10/4/1337

تاریخ  شهادت : 9/1/1365

محل شهادت : فاو

شهید داوود غلامی

نام پدر : نعمت اله

تاریخ تولد : 5/2/1333

تاریخ  شهادت : 3/10/1365

محل شهادت : هفت تپّه

شهید اسفندیار کرد

نام پدر : قربانعلی

تاریخ تولد : 1/12/1345

تاریخ  شهادت : 25/11/1365

محل شهادت : اردوگاه التّموز عراق (در اسارت)

شهید فریدون محمودی

نام پدر : اباصلت

تاریخ تولد : 1339

تاریخ  شهادت : 24/6/1361

محل شهادت : آبادان، میمه کوشک

شهید قربانعلی طرخان

نام پدر : رمضان

تاریخ تولد : 10/6/1315

تاریخ  شهادت : 20/1/1366

محل شهادت : شلمچه

شهید حبیب اله محمودزاده

نام پدر : درویش

تاریخ تولد : 2/10/1335

تاریخ  شهادت : 8/12/1359

محل شهادت : آبادان

شهید حق اله سالاریان

نام پدر : ذوالفقار

تاریخ تولد : 1340

تاریخ  شهادت : 15/3/1360

محل شهادت : اهواز

شهید حسن ابراهیمی

نام پدر : قدرت اله

تاریخ تولد : 1/11/1343

تاریخ  شهادت : 16/12/1363

محل شهادت : پادگان حمید

شهید حیدر غلامی

نام پدر : باقر

تاریخ تولد : 2/11/1340

تاریخ  شهادت : 12/10/1366

محل شهادت : کردستان

شهید حسینعلی بور

نام پدر : فرج اله

تاریخ تولد : 3/4/1346

تاریخ  شهادت : 27/7/1366

محل شهادت : انجیران مریوان

شهید کریم دیوسالار

نام پدر : لطفعلی

تاریخ تولد : 1/5/1341

تاریخ  شهادت : 25/5/1361

محل شهادت : مهاباد

شهید میرزابابا بابائی

نام پدر : ولی

تاریخ تولد : 1/8/1324

تاریخ  شهادت : 22/8/1361

محل شهادت : موسیان

شهید محمّد صادق سالار

نام پدر : تقی

تاریخ تولد : 6/6/1350

تاریخ  شهادت : 5/6/1373

محل شهادت : زابل

شهید ناصر احمدی

نام پدر : علی اکبر

تاریخ تولد : 1/6/1335

تاریخ  شهادت : 7/8/1372

محل شهادت : پادگان شهید رحیمی نور

شهید نعمت اله رمضانپور

نام پدر : نور اله

تاریخ تولد : 1340

تاریخ  شهادت : 7/7/1361

محل شهادت : بوکان

طلبه شهید سیّد احمد علوی

نام پدر : سیّد علی اکبر

تاریخ تولد : 6/2/1347

تاریخ  شهادت : 5/5/1367

محل شهادت : اسلام آباد غرب

شهید سیّد مرتضی حسینی

نام پدر : سیّد قربان

تاریخ تولد : 15/4/1342

تاریخ  شهادت : 4/1/1361

محل شهادت : شوش رقابیه

شهید سیّد مصطفی حسینی

نام پدر : سیّد قربان

تاریخ تولد : 10/3/1347

تاریخ  شهادت : 7/2/1363

محل شهادت : پاسگاه زید

شهید یداله مالامیری

نام پدر : نصراله

تاریخ تولد : 1345

تاریخ  شهادت : 16/7/1366

محل شهادت : سومار

شهید یوسف احمدی

نام پدر : ابوالقاسم

تاریخ تولد : 12/2/1343

تاریخ  شهادت : 31/4/1367

محل شهادت : شملچه

 

شهید آغاسی مازندرانی

نام پدر : کاظم

تاریخ تولد : 1/2/1353

تاریخ  شهادت : 15/4/1368

محل شهادت : منطقه فاو نهر ابوفلفل (بر اثر شیمیایی)