امور مالی و اقتصادی                 معرفی پرسنل           شرح وظایف           مناقصات و مزایدات           عملکردها           مقالات
  صفحه اصلی           شهرداری           امور مالی و اقتصادی           معرفی پرسنل
معرفی پرسنل

 

افسون بهروزی

کارشناس مالی
سیّد علی موسوی

مسئول امور مالی و اقتصادی
معصومه ملائی

مسئول واحد درآمد
فرزانه تقی نژاد

   مسئول اداری و کارگزینی -کارشناس نوسازی
سپیده محمود زاده

 

کارشناس مالی

محمّدرضا کرد

کارشناس در آمد
احمد آقاسی زاده

کارپرداز
اسکندر رضائی
مسئول واحد اصناف - جمعدار اموال