ایران، مازندران، شهر رویان
ایران، مازندران، شهر رویان
السلام علیک یا بقیة الله فی الارضه
... آباداني شهــــر برنامه ماست

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 100 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

صفحه 1 از 174  

 

 

حسین زاده منتخب شورای شهر رویان برای تصدی شهرداری
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی

17 مرداد؛ روز خبرنگار
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی

۱۴ مردادماه، روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی
يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی

14 مرداد روز «حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی»
يکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی

سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)
شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی

سرپرست شهرداری رویان معرفی شد
چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸ - روابط عمومی