ایران، مازندران، شهر رویان
ایران، مازندران، شهر رویان
السلام علیک یا بقیة الله فی الارضه
... آباداني شهــــر برنامه ماست

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

صفحه 1 از 146  

 

 

سالروز ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

تبریک روز خبرنگار
سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

دیدار اعضای شورای شهر با مدیر جدید آموزش و پرورش
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

آموزش ضمن خدمت پرسنل شهرداری
يکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

نصب برج نوری در پارک آزادگان
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

سالروز اولین اقامه نماز جمعه
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی

اجرای دیوار حفاظتی نهر واقع در آبشار چهار
جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷ - روابط عمومی