صفحه اصلی

خیابان شهید شاه حسینی
درصد پیشرفت: 80 درصد

بازسازی بوستانهای شهر رویان
درصد پیشرفت: 80 درصد

گزارش واحد آتش نشانی رویان - تیر و مرداد ماه 94
چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴

 

 

 

  

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم


1.  تاریخ 94/4/26 ساعت 16:55 :  وقوع حریق در یک واحد مسکونی در روستای وازیوار (اتصالی برق آشپزخانه دلیل این حادثه بوده است.)
 
 

 
2.  تاریخ 94/5/10 ساعت 10:36 :  آتش سوزی یک واحد ساختمان در روستای زرین کلا. به خاطر وسیع بودن حریق، عملیات اطفاء آن  مدت 2 ساعت به طول انجامید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  تاریخ 94/5/15 ساعت 14:10 :  حریق یک واحد ساختمانی در روستای حسن آباد
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  تاریخ 94/5/18 ساعت 12:28 :  وقوع حریق در روستای ونوش